Hans Goedkoop ¨Duikt in opa’s verleden¨

Deel 1: Indonesia Roept

Klik hier

https://www.npostart.nl/indonesia-roept/01-09-2023/VPWON_1351372

 

__________________________________________________________

zie: https://www.zinzia.nl/nieuws/tv-premiere-documentaire-lief-indie.html

Tempo Doeloe

Indische krontjong muziek roept herinneringen op.

‘Lief Indië’: documentaire over krontjongmuziek en de kracht om herinneringen terug te geven

 

 

 

Lief Indië

De tijdloze troost van Krontjongmuziek

Synopsis

Kort na de Tweede Wereldoorlog wordt Indonesië onafhankelijk en houdt Nederlands-Indië op te bestaan. Voor Nederlanders zit er niets anders op dan voorgoed terug te keren naar hun vaderland. Ook voor de in Nederlands-Indië geboren Indo-Europeanen is een enkele reis naar Nederland vaak de enige optie.

Een aantal van deze in Nederlands-Indië geboren Indo-Europeanen slijt tegenwoordig hun laatste levensjaren in het Indisch en Moluks Verpleeghuis Rumah Kita te Wageningen. Hun dierbare maar soms ook traumatische herinneringen aan hun geboorteland worden echter met de tijd hoe langer hoe vager. De cultureel ambassadeur van dit Verpleeghuis en zijn collegae doen er daarom alles aan om de herinnering van de bewoners aan Nederlands-Indië zoveel mogelijk te stimuleren. Het eten, de kleuren, de planten in de tuin, de foto’s en schilderijen die overal in het Verpleeghuis hangen, alles ademt Nederlands-Indië. In de praktijk blijkt echter vooral muziek, en dan met name authentieke Indische Krontjongmuziek, het vermogen te hebben om herinneringen op te roepen. Op magische wijze blijken aan de typische Krontjong-tonen lang vergeten beelden uit het verleden te kleven. Daarom is Rumah Kita er alles aan gelegen om deze krontjongmuziek voor zoveel mogelijk bewoners zo toegankelijk mogelijk te maken.

In Nederland bestaat nog slechts één muziekgroep die authentieke krontjongmuziek speelt, dat is het ensemble Abadi. Hoe geweldig zou het zijn als Rumah Kita erin zou slagen om dit Krontjong- ensemble voor zijn bewoners te laten optreden…

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear East Indies

The timeless comfort of Krontjong music

Synopsis

Shortly after the Second World War, Indonesia became independent and the Dutch East Indies ceased to exist. For the Dutch, there is no other option than to return to their homeland for good. Also for the Indo-Europeans born in the Dutch East Indies, a one-way trip to the Netherlands is often the only option.

A number of these Indo-Europeans born in the Dutch East Indies are now spending their last years in the Indies and Moluccan Nursing Home Rumah Kita in the Dutch city of Wageningen. However, their precious but sometimes also traumatic memories of their homeland become more and more vague with time. The cultural ambassador of this nursing home and his colleagues therefore do everything possible to stimulate the memory of the residents of the Dutch East Indies as much as possible. The food, the colors, the plants in the garden, the photos and paintings that hang everywhere in the Nursing Home, everything breathes the Dutch East Indies. In practice, however, it appears that especially music, and in particular authentic Indian Krontjong music, has the ability to evoke memories. Magically, the typical Krontjong tones turn out to be connected to long-forgotten images from the past. That is why Rumah Kita is committed to making this krontjong music as accessible as possible for as many residents as possible.

In the Netherlands there is only one music group that plays authentic krontjong music, that is the ensemble Abadi. How great it would be if Rumah Kita managed to get this Krontjong ensemble to perform for its residents…

Meer informatie over deze film.

zie: https://liefindie.nl

________________________________________________________________________________________________________________________

Krontjongband Abadi

Face book Abadi Krontjong Esemble :https://www.facebook.com/abadikrontjong/

Tong Tong fair – Abadi:https://www.youtube.comwatch?v=K58KVCYsufk

Krontjoung muziek uit Indonesie: https://www.youtube.com/watch?v=YxlG3UYE6x4

Radio Krontjong: https://www.youtube.com/watch?v=tY8TZh2bPvY ______________________________________________________________________

Repatriëring Indische Nederlanders en Molukkers van uit

Nederlands Indië / Indonesië 1949 naar Nederland.

Passagiers lijst Sibajak

https://igv.nl/wp-content/uploads/2018/03/Sibajak_1946-1959.pdf

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verklaring van het Visitekaartje.

De voorgeschiedenis.

In de jaren 50 / 60 was er in Amsterdam Slotervaart een Vereniging VitaNova actief met het Organiseren van Kumpulans. De mensen uit het voormalige Nederlands Indië moesten hier in het koude kikkerland een nieuw leven opbouwen. Helaas is deze vereniging later opgeheven. Ik heb daar nog hele goede herinneringen aan. Vandaar de naam VitaNova.

Alle oud leden hebben zich in de loop van de jaren zich over deze aardbol verspreid en goede herinneringen overgehouden aan de Kumpulans uit die tijd. Soms kom ik deze oud leden nog tegen.

Zo ook ik, heb mooie herinneringen aan die tijd.

Indien er iemand nog foto’s of verhalen kan vertellen over deze Kumpulans, laat het ons weten.

Klik hier

Vandaar het oprichten van deze Stichting om het erfgoed te bewaren uit de tijd van de Gordel van Smaragd.

Het begon in Hoorn (2019).

De Oosterkerk kreeg van de gemeente toestemming om een cultureel programma in het kader van de Gouden Eeuw in eigen beheer te verzorgen. Vandaar de Gouden Eenhoorn en de afbeelding van het Kerkgebouw. Ik had al jaren lang een plan opgevat om in de Oosterkerk een Kumpulan te houden. Omdat uit dit kerkgebouw de zeelui uitgeleide werden gedaan naar de haven waren de schepen vertrokken naar de Oost en de zegen werd gevraagd voor een behouden thuiskomst.

Eten verbroederd en brengt mensen bij elkaar vandaar de vijzel -tjobek en oelekan. Holland is rijk geworden door import van goederen uit de eilanden van Smaragd, vandaar de blauwe lucht en de waterval van het eeuwige leven.

Om de geschiedenis van de Gouden Eeuw tot leven te brengen is de Garuda of vuurvogel het symbool.

Uit de as herrezen.

Dit is het verhaal over wat op het het visitekaartje staat.

Wij hopen dat als het Covid-19 ons met rust laat en het vaccineren voltooid is, wij de mensen weer kunnen laten genieten van onze activiteiten.

Aan plannen en ideeën geen gebrek, want Franklin bedenkt bijna iedere week weer iets nieuws.

Nu nog het oprichten een stichting Acara VitaNova.

Een Stichting is alleen levensvatbaar als er donateurs zijn die de Stichting geldelijk of met stoffelijke zaken ondersteunen. Van diverse kanten hebben wij dan ook giften binnen gekregen om een Stichting op te kunnen richten. De akte werd op 21 december 2021 gepasseerd en zijn wij officieel een Stichting. En wij zijn u dankbaar voor al uw geldelijke- en materiële- giften.

Voor deze gelegenheid heeft onze grafische vormgever een impressie gemaakt van de herleving van de Stichting VitaNova of wel nieuw leven vorm gegeven.